Sportuj Znojmo
Přihláška do kroužku

Kroužek je určen dětem 1. stupně ZŠ. Lekce trvá hodinu a je vedena dvěma lektory. Lekce probíhají v BBK – Fitness každé úterý od 16:30 (máme vyhrazený prostor pouze pro sebe).

Cena je stanovena na 2000,-Kč za půl roku (září – leden, únor – červen). Cena za celý rok je stanovena na 3800,-Kč.

První hodina na vyzkoušení je zdarma.

kluci s micem

Přihláška

Na přihlášce pro školní rok 2024/2025 intenzivně pracujeme – momentálně není funkční

Kontakt na zákonného zástupce
postavy